D
    T
    M
    S
til Roskilde Festival 2015 - 27. juni til 4. juli
Foto: Khanh Gia Nguyen

Affald

Roskilde Festivals ”indbyggertal” svarer til Danmarks femtestørste by, og derfor er mængden af affald også tilsvarende stor.

Festivalen har en omfattende affaldsplan og gør hvert år en stor indsats for at få affaldet indsamlet, sorteret og afskaffet på den mindst miljøbelastende måde. Under festivalen bliver festivalpladsen, de lukkede områder og campingarealerne ryddet af lokale foreninger, der bliver betalt for at indsamle affald og inspirere festivalens gæster til selv at gøre en indsats. Festivalens meget omfattende og effektive pantsystem medvirker til at minimere affaldet mest muligt, og internt på festivalen bliver affaldet sorteret grundigt.

Affaldssortering
Der produceres store mængder affald under Roskilde Festival. For at kunne genanvende så meget af affaldet som muligt, skal det sorteres i forskellige kategorier, f.eks. glas, papir, pap, jern og brændbart materiale. Denne affaldssortering udføres i alle interne dele af Roskilde Festival, i handelsboderne på campingarealerne og på festivalpladsen. Publikum kan aflevere brugte batterier i batteribokse ved garderober og toiletøer på campingarealerne samt i Infoboder. I alt sorteres der i 13 forskellige grupper.

Kompost
Roskilde Festival har frivilligt valgt at sortere det madaffald, der produceres i madboder og kantiner. Madboderne er meget velorganiserede og kan derfor sortere meget effektivt, og da der nu findes velfungerende biogasanlæg til behandling af organisk affald, mener festivalen, at det er både forsvarligt og miljøvenligt at sortere vores organiske affald fra. Efter indsamling bliver det organiske affald omdannet til både energi og ny næringsrig muld, som igen kan indgå i naturens kredsløb.

Reetablering af festivalpladsen
Når Roskilde Festival er overstået, venter et meget stort oprydningsarbejde, hvor hele festivalområdet skal støvsuges for affald. Alle handelsboder er forpligtet til at rydde op omkring deres bod, og alle de lukkede arealer bliver ryddet op af Roskilde Festival. Campingarealet og festivalpladsen bliver ryddet op af lokale foreninger, som bliver betalt for at indsamle alt affald.

De sanitære forhold
Roskilde Festival forbedrer løbende de sanitære forhold på arealerne. På festivalpladsen findes bl.a. et af verdens længste urinaler på 850 m. Derudover er der kommet flere urinaler på både campingarealerne og selve festivalpladsen. Det har gjort køerne foran toiletterne betydeligt kortere. Der er også opstillet flere håndvaske og brusere på campingarealerne, så du nemmere kan få rent drikkevand og komme i bad.

E-mail
Adgangskode
Husk mig
Glemt password?
Ophavsretten tilhører Roskilde Festival.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Dette site anvender cookies.
Læs mere om brugen...