NON-FOOD HANDEL PÅ ROSKILDE FESTIVAL 2014

Ovenpå en vellykket Roskilde Festival 2013 med godt vejr og masser af glade festivalgæster, sigter vi efter at præstere endnu en fantastisk festival, når dørene slås op igen i 2014. En vigtig del af en vellykket festival er – udover selvfølgeligt musikken – et bredt udvalg af handelsboder, som sælger mad, tøj, kunsthåndværk, smykker mv. for at skabe den helt særlige Roskilde-atmosfære.

Handelsboderne opdeles i hhv. food og non-food boder. Her finder du information om non-food boder på Roskilde Festival samt link til download af ansøgningsskemaet for 2014 til højre. 
 

Med omkring 70-75.000 gæster samt medarbejdere, kunstnere og mediefolk deltager flere end 100.000 mennesker på festivalen, så kundegrundlaget for handlende på festivalen er stort. Og den gennemsnitlige festivaldeltager bruger
(ud over til billetten) ca. DKK 2.850 under festivalen til mad, drikke og diverse indkøb i non-food-boderne.

Det er Roskilde Festivals ønske, at vores initiativer inden for miljø, bæredygtig handel og humanitært engagement også afspejles gennem vores samarbejds-partnere, handelsboderne. Samtidig vil vi naturligvis også tilfredsstille publikums ønske om mange typer af boder med så interessante, sjove og forskelligartede varer som muligt. Herudover ønsker vi at kunne tilbyde publikum at komme tilbage til de boder, de har kendt fra tidligere år og glæder sig til at gense igen i 2014. Alle disse kriterier spiller ind – som helhed og hver for sig – ved udvælgelsen af boder til Roskilde Festival 2014.

Da Roskilde Festival har stort fokus på bæredygtig handel, er vi meget interesserede i at vide, om nogle af dine varer er bæredygtige. Husk derfor at anføre dette i ansøgningsskemaet med en uddybning af, hvorledes de kan betragtes som bæredygtige – fx hvis der indgår genbrug i produktionen af dine varer, hvis produktionen foregår under godkendte forhold i 3. verdens lande, eller hvis du har et Fair Trade-certifikat eller lignende.

Ganske som i det omkringliggende samfund er al handel med uægte varer / kopiprodukter ikke tilladt på Roskilde Festival. Ud over at dansk lovgivning mod sådan handel, strider det også mod Roskilde Festivals eget regelsæt og ønske om at tilbyde vores gæster ærlige produkter. Alle ansøgninger med kopi-produkter vil derfor blive afvist. Ethvert salg af kopiprodukter på festivalens område vil – udover en politianmeldelse – medføre øjeblikkelig bortvisning og nedlukning af boden.

På Roskilde Festival 2014 etablerer Handelssektionen følgende handelsområder med non-food handel:


Festivalpladsen/Indre Plads
(4 salgsdage: 3. - 6. juli begge datoer inkl.):

Bag Tribunen

Festivalens største og mest centrale handelsområde med placering i umiddelbar forlængelse af Orange Scenes publikumsområde og med særligt fokus på boder med mainstream varesortimenter.

Handelsøen 

Handelsområde, som også er meget eftertragtet, med en central beliggenhed på festivalpladsens vestlige del – i nærheden af den nye Avalon-scene – med særligt fokus på boder med velkendte modebrands.

Pavilion

Intimt handelsområde ved Pavilion-scenen med plads til non-food boder med særligt fokus på secondhand og firsthand ”grunge/punk” varesortimenter.

Stald Nord

Hyggeligt og velbesøgt handelsområde, hvor der er et godt og stort udbud af non-food boder med skønne, klassiske og farverige festival-varesortimenter med t-shirts, sommerkjoler, solbriller mv.

Stald Syd

Centralt og attraktivt handelsområde, der ligger på festivalpladsens sydlige del tæt på indgangen til/fra Camping Øst, og hvor fokus for området i 2014 primært vil være på up-and-coming designere og særlige projekter indenfor bæredygtig produktion.


Camping/Ydre Plads
(8 salgsdage: 29. juni – 6. juli begge datoer inkl.):

Apollo

Nyt handelsområde fra 2013 op mod den vestlige indgang til/fra Indre Plads i forbindelse med festivalens nye Apollo-scene (anno 2013) med fokus på boder med mere publikumsaktiverende varesortimenter. I området findes også ’Roskilde Miniby’.

Camping  Øst 

Service- og handelscenter på Camping Øst, som udover non-food-boder med brede varesortimenter også indeholder en række forskellige madboder, merchandisesalg, hæveautomater, ølsalg, pantbod, samaritter-vagt mv. og derfor er særdeles velbesøgt. Området vil fra 2014 være nabo til den nye Rising-scene på Roskilde Festival.

Camping 
Vest       

Service- og handelscenter på Camping Vest, som udover non-food-boder med brede varesortimenter også indeholder en række forskellige madboder, merchandisesalg, hæveautomater, ølsalg, pantbod, samaritter-vagt mv. og derfor er særdeles velbesøgt. Området omfatter også Game City.

Campingarealerne åbner for publikum søndag den 29. juni 2014 kl. 18.00 – og fra dette tidspunkt vil alle servicefaciliteter samt mad-, drikkevare- og pantboder være åbne. Non-food boderne i disse handelsområder skal have rejst deres facade fredag den 27. juni 2014 senest kl. 20.00 – og skal åbne for salg senest søndag 29. juni 2014 kl. 10.00. 

Download kort over Roskilde Festival inkl. angivelse af handelsområder (pdf, 1MB)

Handelsområder i prisgruppe A og C anført i ansøgningsskemaet er områder på Festivalpladsen (Indre Plads – med 4 salgsdage, hvor boderne skal holde åbent dagligt), mens områder i prisgruppe B er handelsområder på Camping (Ydre Plads – med 8 salgsdage, hvor boderne skal holde åbent dagligt).

Prisen inkluderer (udover strømpakke på max 5.400 watt) følgende antal adgangstegn med adgang til Roskilde Festival lukkede område: 

  • Bod à 3-5 facademeter: 2 adgangstegn
  • Bod à 6-8 facademeter: 3 adgangstegn
  • Bod à 9-11 facademeter: 4 adgangstegn
  • Bod à 12-? Facademeter: 5 adgangstegn

Bemærk, at disse adgangstegn ikke inkluderer  adgang til medarbejdercamping – det skal bestilles særskilt (se mere info nedenfor). Stadehaver skal således købe billetter i forsalg til alle medarbejdere udover de i prisen medfølgende.

Billetprisen udgør i forsalg DKK 1.890 ekskl. gebyr (ved billetkøb før 1. marts 2014 er billetprisen DKK 1.790). Billetter kan indkøbes via www.roskilde-festival.dk. Vær opmærksom på, at festivalen kan blive udsolgt , og vi anbefaler derfor stadehaver at være ude i god tid. Vi kan ikke garantere medarbejderbilletter efter 1. maj 2014.

Der vil være mulighed for køb adgangstegn til medarbejdercamping inkl. adgang til varmt bad. Adgangstegn til medarbejdercamping kan bestilles i ansøgningsskemaet og vil koste DKK 200,00 pr. stk. Alternativt kan disse efterbestilles ved Handelskontoret via nonfoodtrade@roskilde-festival.dk – dog senest 30. april 2014.

Såfremt du tilbydes en stadeplads på Roskilde Festival 2014, vil du samtidig modtage oplysning om, i hvilket handelsområde din bod placeres. Den helt præcise placering af boden indenfor det pågældende handelsområde oplyses først ved ankomst til Roskilde Festival.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan garantere, at din bod placeres i det område, som du har ønsket som første prioritet i ansøgningen, men vi tilstræber naturligvis at imødekomme flest mulige ønsker – under hensyn til pladsen i områderne og vores vurdering af bodernes mulighed for salg. 

Roskilde Festival er både under planlægning og afvikling en foranderlig størrelse. Ikke alle mål og geografiske forhold er kendt eller kan være kendte, før alt løber af stablen. Derfor forbeholder festivalen sig ret til – indtil 30 dage før festivalens start – at flytte boders placering til et andet område i forhold til den i kontrakten beskrevne placering. En sådan flytning foretages kun indenfor det overordnede tildelte område – dvs. at sådanne flytninger kun foretages fra Camping (Ydre Plads) til Camping (Ydre Plads) eller fra Indre Plads til Indre Plads. 

Enhver flytning vil skriftligt meddeles stadehaver hurtigst muligt. Nødvendige flytninger af boder til andet overordnet område (fra Ydre til indre Plads eller omvendt), giver stadehaver ret til 20% rabat på den alternative stadeplads’ pris.

Fra Roskilde Festivals side ønsker vi at give vores handlende så god og præcis information som muligt og har et højt ønske om, at sådanne flytninger ikke bliver aktuelle. Erfaringen siger dog, at ingen festival uden uforudsete hændelser. Med overstående ønsker vi derfor at tilkendegive en fast politik fra festivalens side.

Alle udgifter til etablering af boden påhviler stadehaver. Roskilde Festival stiller ikke materiel, telt eller andet til rådighed.

For at fremme festivalens generelle udtryk indskærpes, at der for alle non-food-boder gælder, at boden skal være udstyret med en facadeskiltning, som på rimelig afstand kan identificere boden ud fra dennes navn.

Det er på bodens facade i udgangspunktet kun tilladt at skilte med ansøgers eget brand/navn, som evt. kan være det samme brand som varesortimentet i boden.

Hvis der ønskes at skilte med øvrige brands på bodens facade – som forhandles i boden, men som ikke er ansøgers eget brand – skal forudbetales et særligt branding-gebyr på 25% oveni bodens pris. Det skal fremgå af ansøgningsskemaet, hvorvidt boden ønskes at skilte med øvrige brands end sit eget. 

Dersom boden skilter med øvrige brands end sit eget på bodens facade, og der ikke på forhånd er ønsket tilladelse hertil (angivet i ansøgningen), vil boden blive opkrævet det særlige branding-gebyr på 25% på selve festivalen til betaling kontant samt en ekstra afgift på DKK 5.000.

Ansøgningsskema skal senest den 17. februar 2014 fremsendes pr. mail til nonfoodtrade@roskilde-festival.dk eller pr. post til: 

Roskilde Festival
Att. Non-Food Handel (ansøgning)
Havsteensvej 11
DK-4000 Roskilde

Svar på ansøgningen kan foventes medio marts 2014.

Bemærk, at vi har brug for beskrivelse af hele varesortimentet og gør opmærksom på, at kun varer, der indgår i kontraktens sortimentsbeskrivelse, kan sælges på festivalen.

Det er vigtigt, at der medsendes fotos af varesortiment (og ikke fotos af boden) – uanset eventuel tidligere deltagelse på Roskilde Festival. Hold venligst samlet størrelse på fotos på under 10MB, såfremt ansøgning fremsendes pr. mail. Ansøgninger uden fotos behandles ikke, ligesom henvisninger til fotos på et website ikke accepteres. Evt. vareprøver kan fremsendes sammen med ansøgningen til førnævnte adresse. Fremsendte fotos og eventuelle vareprøver returneres ikke.

Ansøgninger modtaget efter deadline vil blive behandlet, men med væsentligt ringere muligheder for at få tilbudt en stadeplads.

VIGTIGE DATOER


17. feb. 2014:
Deadline for ansøgning om bod på Roskilde Festival 2014

Medio marts 2014: Svar på ansøgning

30. apr. 2014: forfaldsdato 1. rate (50%) af bodens pris samt oprydningsdepositum

16. jun. 2014: forfaldsdato 2. rate (rest. 50%) af bodens pris

27. jun. 2014 kl. 20.00: Boder på Camping skal have rejst bod-facader

29. jun. - 6. juli 2014: Roskilde Festival 2014 afholdes

29. jun. 2014 kl. 18.00: Camping åbnes for publikum og boder skal åbne for salg

2. jul. 2014 kl. 12.00: Boder på Festivalpladsen skal have rejst bod-facader

3. jul. 2014 kl. 17.00: Festivalpladsen åbnes for publikum og boder skal åbne for salg

E-mail
Adgangskode
Husk mig
Glemt password?
Ophavsretten tilhører Roskilde Festival.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Dette site anvender cookies.
Læs mere om brugen...