D
    T
    M
    S
til Roskilde Festival 2015 - 27. juni til 4. juli

12 konkrete projekter

Det er disse 12 projekter, du støtter via Danmarks Indsamling.

 • Red Barnet Somaliland: Styrke unges muligheder for at bestemme over eget liv.
  Vi ved, at faglig træning og erhvervsrettet støtte nytter. Unge somaliere kan hjælpes til et bedre liv. Indkomstgrundlag og udviklingsmuligheder i Somaliland skal derfor forbedres via beskæftigelsesvejledning og rådgivning af unge samt praktikpladsanvisning.

 • Røde Kors Uganda: Styrke udsatte menneskers evne til at modstå naturkatastrofer.
  Vi ved, at det nytter at have et velfungerende beredskab og sikkerhedsnet, når det gælder naturkatastrofer. Sårbare familier i Aicholi-regionen skal rustes til at imødegå og håndtere kriser og katastrofer. Modstandskraft skal opbygges hos den enkelte, i familien og i landsbyen.

 • BØRNEfonden Burkina Faso: God start på livet med ordentlig sundhed og uddannelse for små børn.
  Vi ved, at børns første år er de vigtigste i deres liv. Vi ved også, at sunde børn lærer bedst. Ved at bekæmpe fejlernæring og skabe adgang til gode læringsmiljøer vil vi sikre, at små børn i Burkina Faso får et solidt fundament til resten af livet.

 • Læger uden Grænser Central Afrikanske Republik og Demokratisk Republik Congo: Etablere og implementere fistula-camps.
  Vi ved, at fistula-operationer til kvinder nytter. Obstetrisk fistula er en af de mest alvorlige konsekvenser af komplicerede fødsler, som resulterer i, at kvinden konstant lækker urin og afføring. Deres sociale liv er ødelagt. Men en operation vil ændre deres liv markant.

 • Mellemfolkeligt Samvirke Kenya: Forbedre livet for lossepladsens ofre.
  Vi ved, at det nytter at inddrage borgerne og styrke lokaldemokratiet. Det er forudsætningen for at skabe vedvarende forbedringer af de sanitære og sociale forhold for de mennesker, der lever i dyb fattigdom omkring lossepladsen i Bamburi og for at sikre bedre beskyttelse af deres ret til et sundt og sikkert liv.

 • IBIS Mozambique: Styrke kvaliteten af den lokale skole i Zambézia-provinsen.
  Vi ved, at kvalitetsuddannelse nytter. Det er byggestenen for at få indflydelse i og på samfundet. Skoler med dårlig undervisning, få undervisningsmaterialer, uuddannede lærere, ukvalificeret skoleledelse og uden forældreopbakning skal derfor udvikles til modelskoler. 9

 • Folkekirkens Nødhjælp Uganda: Bekæmpe sult ved at skabe bæredygtige levevilkår for udsatte familier.
  Vi ved, at genoprettelse af landbrugsjord nytter. Og at undervisning i landbrugsproduktion, katastrofeforebyggelse og miljøbeskyttelse sikrer en mere stabil fødevareproduktion og reducerer befolkningens sårbarhed over for oversvømmelse og tørke. Bæredygtige levevilkår skal styrkes bl.a. ved at skabe en mere stabil fødevareproduktion.

 • ADRA Øst DR Congo: Reducere vold og diskrimination af kvinder.
  Vi ved, at det nytter at arbejde for kvinders rettigheder og udfordre gamle undertrykkende traditioner. Via radioprogrammer og lytterkomiteer vil vi italesætte kvinders problemer, involvere mændene, politiet og politikerne og derved skabe sociale forandringer i samfundet. Forandringer som reducerer ulighed, undertrykkelse og vold imod kvinder.

 • UNICEF Burkina Faso: Bekæmpe fejlernæring blandt børn.
  Vi ved, at det nytter at sætte ind mod fejl- og underernæring. Kronisk fejlernærede børn får varige skader på krop og psyke. De belaster sundhedssystemet, lærer dårligt i skolen og har svært ved at bidrage til deres lands økonomiske og sociale udvikling. Ved at sætte ind mod fejlernæring kan tusindvis af børns liv reddes, og de vil bedre kunne klare sig i fremtiden.

 • CARE Danmark Niger: Styrke fattige kvinder, før katastrofen rammer.
  Vi ved, at det betaler sig at sætte ind, før katastrofen rammer. Fattige familier, som styrkes nu, klarer sig bedre igennem kommende katastrofer. Tidligere kriser har betydet, at mange familier har solgt ud af det meste, de har. Derfor skal kvinderne i Niger sikres en indtægt, adgang til jord og forbedret græsning til dyrene.

 • Dansk Flygtningehjælp Sydsudan: Opbygge verdens nyeste land.
  Vi ved, at det nytter at involvere lokalbefolkningen i udviklingen af samfundet. Dialog, samarbejde og prioritering mellem befolkningsgrupper ift. de løsninger, der gavner lokalsamfundet mest, skal igangsættes for at styrke befolkningens evne til at kunne drive udviklingen af lokalsamfundet samt sikre et mere forsvarligt livsgrundlag.

 • SOS Børnebyerne Rwanda: Gøre forældreløse børn til veluddannede og ressourcefulde unge.
  Vi ved, at god, lang uddannelse nytter for forældreløse børn. Ved at bygge to nye overbygningsskoler og sikre efteruddannelse af lærere kan vi give flere udsatte børn den skolegang, der skal til, for at de kan klare sig godt som voksne.
E-mail
Adgangskode
Husk mig
Glemt password?
Ophavsretten tilhører Roskilde Festival.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Dette site anvender cookies.
Læs mere om brugen...