D
    T
    M
    S
til Roskilde Festival 2015 - 27. juni til 4. juli

Standpunkt donationer - Projekter med mening

Det særlige ved Standpunkts donationer er, at pengene ikke bare doneres til en organisation, som frit kan forvalte pengene. Standpunkt-donationer gives til projekter, der sker i et samarbejde mellem Standpunkt og udvalgte organisationer, og som har for mål at engagere frivillige og festivaldeltagere i det valgte tema.

I år sætter vi fokus på asylansøgeres forhold i Norden. På nuværende tidspunkt må flygtninge og asylansøgere hverken tage en uddannelse eller have et arbejde - men de må godt lave frivilligt arbejde. Vi vil bryde med den isolation, asylansøgere havner i. Det gør vi blandt andet ved at støtte forskellige initiativer, som fremmer inklusion af flygtninge og asylansøgere og skaber værdi for de mennesker, samfundet ellers gemmer væk i centre.

Se en oversigt over Standpunkt donationer her

Asylsøgere avler bæredygtig honning midt i byen

Bybi har til formål at udnytte de miljømæssige, sociale og økonomiske fordele ved bæredygtig biavl og honningproduktion i København. Vi skaffer flere bier til byen og oplyser byens borgere om, hvordan de kan passe bedre på miljøet ved at passe på bierne. Vi er en socialøkonomisk virksomhed. Det betyder, at overskuddet fra virksomheden bliver geninvesteret i ByBis sociale og miljømæssige aktiviteter.

Standpunkt-donationen går til projekter, der involverer asylansøgere i ByBis arbejde.

Blandt andet støtter vi et projekt, hvor asylansøgere oplæres som biavlere og laver deres egen honning. Projektet laver ByBi i samarbejde med Røde Kors, som faciliterer størstedelen af asylcentre i Danmark. Formålet er at give asylansøgere muligheder for at arbejde med et projekt og få et ansvar og dermed føle, at de gør nytte. Asylansøgerne får selv mulighed for at beholde honningen og alternativt går overskuddet fra salget af honningen til projekter til fordel for asylansøgerne. Går biavlen efter planen, får du mulighed for at smage den nyslyngede honning på årets Roskilde Festival.

ByBi er også med til Open Camp lørdag den 2. juni.

Mød ny kultur i Trampolinhuset

Trampolinhuset er et non-profit, selvorganiseret og brugerstyret kulturhus, hvor asylsøgere, danske borgere og alle andre kan mødes, udveksle erfaringer og lære af hinanden på ligeværdig vis. Huset ligger på Nørrebro i det centrale København og blev oprettet i oktober 2010 af mere end 100 frivillige asylsøgere og danske asylaktivister som reaktion på Danmarks uretfærdige og umenneskelige flygtninge- og asylpolitik. Trampolinhuset tilbyder brugerne en række tjenester og aktiviteter, som har to formål:

  • At bryde den isolation, som de fleste asylsøgere befinder sig i – og udstyre dem med redskaber og handlingskraft, så de kan forbedre deres sociale og juridiske situation.
  • At informere den danske offentlighed om asylsøgeres forhold i Danmark og derigennem motivere offentligheden til at arbejde for at gøre flygtninge- og asylpolitikken mere retfærdig og human.

Standpunk-donationen går til Trampolinhusets projekter, der involverer asylansøgere, og her blandt andet eventen Open Cam lørdag d. 2. juni, hvor københavnere inviteres til en smagsprøve på de forskellige kulturer, asylansøgerne repræsentere, som afrikansk rumba.

VisAvis: Asylansøgeres talerør

visAvis er et magasin, der fokuserer på migration og asyl, og som produceres af mennesker med eller uden statsborgerskab i Danmark. Bladet udkommer to gange om året, mens hjemmesiden opdateres løbende.

Mennesker, der søger flygtningestatus i Danmark mistænkeliggøres og migranter illegaliseres. Asylsprocessen er blevet næsten umulig, livet i asylcentrene er ubærlig. Dette har alvorlige og fatale konsekvenser for individuelle personer, og indebærer samtidig seriøse problemer for samfundet som et hele; lovgivning undermineres og den offentlige debat mister sine nuancer. I denne prekære situation ønsker visAvis at rejse niveauet i debatten, øge informationskvaliteten og skabe rum for, at mennesker, der søger asyl kan udtrykke sig.

Standpunkt-donationen går til formidling af asylansøgeres forhold i Danmark, Norge og Sverige. Sammen med Standpunkt laver visAvis forskellige formidlingstiltag som en fotokampagne.

Dansk Røde Kors

Røde Kors er verdens største humanitære hjælpeorganisation. Vi hjælper i dagligdagen og under katastrofer. Fra førstehjælpskassen bag i bilen til krige på den anden side af jorden. Røde Kors driver Danmarks asylcentre og har ansvaret for asylsøgere, som kommer til Danmark.

Standpunkt-donationen til Røde Kors går blandt andet til at støtte op om et samarbejde mellem Roskilde Festival og Røde Kors om et inklusionsprojekt, hvor asylansøgere får helt almindelige frivillige roller på Roskilde Festival. Derudover kan nævnes Morgenasyl i Poor City, Middag for fire og Publikumspulje til asylprojekter. Desuden laver Roskilde Festival sammen med Asylcenter Kongelunden, kokke fra I’m a Kombo, designere/antropologer fra SurplusWonder og Ørbæk et projekt omkring asylbrus; Tre sodavand, hvis smage er baseret på tre par asylansøgeres kulturelle baggrund, festtradition, barndomsminder, madkultur etc. Asylbrus lanceres med et event i Poor City og sælges på camping under Roskilde Festival.

Mobile øvelokaler skaber sød musik på asylcentre

I samarbejde med øvelokaleforening Råstof Roskilde og ORA etablere Standpunkt et mobilt øvelokale med instrumenter, som tager rundt til forskellige asylcentre i Danmark. Asylansøgere og lokale musikere får en enestående mulighed for at spille musik sammen og derigennem fortælle historier og skabe fællesskab på tværs af kultur og sprog. Hvert sted arrangeres et møde mellem lokale musikere og asylansøgere og forhåbentligt en fælles koncert som afslutning på øvelokalebesøget enten på et lokalt spillested eller på asylcenteret.

Det mobile øvelokale starte sin turné inden Roskilde Festival og tager et stop på festivalen, hvor du kan komme og spille med.

Kvindelig Street Soccer på asylcentre

Et af Standpunkts store projekter er fodboldtræning af kvindelige asylansøgere på centre i Danmark. Vi har givet en donation, som muliggør at street soccer-baner og professionelle fodboldtrænere kan tage rundt til asylcentre i hele landet og skabe en aktivitet, som giver mening, hvorend du kommer fra; nemlig sport. Kvindeholdene møder hinanden undervejs, og det vil kulminere under Roskilde Festival, hvor publikum har mulighed for at træde ind på street soccer-banerne og deltage i fodboldturneringen med asylansøgerne. Lad den bedste kvinde vinde! 

E-mail
Adgangskode
Husk mig
Glemt password?
Ophavsretten tilhører Roskilde Festival.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Dette site anvender cookies.
Læs mere om brugen...