D
    T
    M
    S
til Roskilde Festival 2015 - 27. juni til 4. juli
Foto: Roskilde Festival

Miljø og affald i 2014

Sådan arbejder Roskilde Festival med miljø og affald i 2014

Hvorfor arbejder Roskilde Festival med bæredygtighed?
Vi er en non-profit organisation der kærer omkring vores omverden. Arbejdet med socialt ansvar er en hjørnesten i festivalens DNA. Vi ser arbejdet med miljø og at gøre festivalen bæredygtig som en central del af dette arbejde.

Hvor længe har Roskilde Festival arbejdet med miljø?
Vi har arbejdet strategisk med miljø siden starten af 90’erne. Her startede vi også på at udarbejde en miljørapport. Det var også i 90’erne vi begyndte arbejdet med at indføre bionedbrydeligt service (inkl. Vores egne øl-krus), indførte pant på krus og dåser og fik vores egen togstation.

Hvilke miljøtiltag har festivalen i år?

MAD:
Mere øko og mindre madspild

TRANSPORT: Vores egen togstation i 1996, elbiler til at transportere vores artister og minimere benzindrevet transport.

AFFALD: Sorteringsstationer, genindført pant på ikke-pantbelagte dåser og flasker, 400 ekstra skralderinge på camping.

LED-lys: Test af solcellemaster på campingområdet. LED lys på scenerne

SUSTAINABLE LAB – samarbejde med DTU om innovation af bæredygtige løsninger

Fra Rio til Roskilde og retur – samarbejde med CBS for at opmærksomhed om de sociale og miljømæssige udfordringer og finde løsninger, med Roskilde Festival som eksempel på en by med 130.000 indbyggere.

Har Roskilde Festival en miljøpolitik?
Ja, og den har vi haft siden 90’erne. Den lyder således:

 • Ressourceforbruget skal reduceres mest muligt
 • Der skal anvendes miljøvenlige produkter, hvor det er teknisk og sundhedsmæssigt muligt, og hvor det er økonomisk realistisk
 • Affald skal sorteres, så det i videst muligt omfang kan genanvendes
 • Der skal tages størst muligt hensyn til publikums og frivilliges sikkerheds- og sundhedsmæssige vilkår

Har Roskilde Festival en miljøstrategi?
Op mod årets festival har vi startet en proces med at udarbejde en bæredygtighedsstrategi, der skal blive en del af en samlet strategi for Roskilde Social Responsibility.

Roskilde Social Responsibility dækker over festivalens arbejde med bæredygtighed forstået som social ansvarlighed og miljø. Strategien handler om, hvordan bæredygtighed gøres til kulturen på og omkring Roskilde Festival.

Dette skal først og fremmest ske ved, at skabe en stærk organisering i forhold til at implementere bæredygtighed på festivalen. Derudover kortlægges den bæredygtige indsats på årets festivalen. Blandt andet gennem en grundig analyse af affaldsindsatsen i samarbejde med Roskilde Kommune, som skal munde ud i en affaldsplan.

Er det mere bæredygtigt at være på festival end at være hjemme?
På sin vis ja. Rambøll lavede i 2008 et CO2-regnskab for Roskilde Festival, som viser, at en deltager udleder 33 kg CO2 på en Roskilde Festival (heri medregnet transport, elforbrug, affaldsgenerering, men ikke mad). For en almindelig borger er det ca. 224 kg om ugen – så der er noget der tyder på, at du sætter et mindre CO2-aftryk i den uge, du er på Roskilde Festival end havde du været hjemme.

Festivalens miljøgruppe lavede i 2010 en udregning på at det en festival deltager forurener ca. 50% mindre end de ville gøre derhjemme. Undersøgelsen tog udgangspunkt i affald, brændstof, elektricitet og vand.

Hvordan involverer I publikum i emner omkring miljø?
Vi ved fra vores publikumsundersøgelse, at 76% af vores deltagere opfatter sig selv som bekymret for miljøet, derfor arbejder vi mindre med awareness og fokuserer i stedet på at give deltagerne den mest muligt bæredygtige festival.

Hvad er der af nye tiltag på miljøområdet i år?
Der er særligt fokus på affald og mad-området. (se mere nedenfor)

Hvilke bæredygtige tiltag er der i forhold til mad?

Mere økologi
Festivalen har i 2014 en målsætning om at gå fra 25% (2013) til 30% (2014). 

Følgende økologiske varer er låst for alle boder: Kaffe, te, vin, juice, saft i mindre emballage, mejeriprodukter, løg, gulerødder, agurk, iceberg, tomater på konserves, pasta og ris.

Derudover er den nye økologiske øl fra Tuborg kaldet Tuborg Rå, er at finde i ølbodernes haner inde på festivalpladsen.

Madoplevelser med bæredygtigt fokus
Økokalaset byder blandt andet på en seksretters brunch af lokalt producerede og økologiske råvarer. Alle måltider laves af festivalgæsterne selv, og indtages til sidst i fællesskab ved langborde.

I opvarmningsdagene vil lokale fødevareproducenter, fødevareeksperter, kokke og andre entusiaster kigge forbi og fortælle om brugen af lokale fødevarer og medlemsdrevne fødevarekæder.

Det aktive folkekøkken FoodJam fra Madkulturen giver sultne festivalgæster muligheden for at lave et 100 % økologisk måltid med hjælp fra kulinariske vejledere for 50 kr. 


Der er juice på programmet, så kom og klem lidt kærligt på en masse overskuds- frugt og grønt, og få en snak omkring hvordan man kan bruge den overskydende pulp til noget madlavnings-fornuftigt. Workshop om madspild af ReGastro. 

Fokus på madspild
Vi har indført et madspildsprojekt om indsamling af brugbare rester efter Roskilde Festival til færdigretter til herberger og væresteder. En lang række fødevarer er økologiske, og det er et krav, at alle madboder skal tilbyde mindst en vegetarret.

Festivalen samarbejder med foreningen Stop Spild af Mad om at samle alle overskudsråvarerne fra madboderne ind og trylle dem om til mættende måltider. I samarbejde med Kirkens korshær bliver færdigretterne leveret til ca. 60 varmestuer, i Danmark.

Hvilket fokus har Roskilde Festival i forhold til affald?
Vi ved, at både festivalens deltagere og frivillige har et ønske om at renholde festivalen og at rydde op efter sig, når de tager hjem. Vi ønsker med affaldsindsatsen 2014 at imødekomme denne velvilje til tage ansvar for oprydning og affald.

Derfor handler årets affaldsindsats om at synliggøres og oplyse om, hvordan deltagerne nemt at tage del i den fælles opgave at gøre festivalen til et rart og rent sted at være.

Hvilke bæredygtige tiltag er der i forhold til affald?

Sorteringsstationer på camping
På campingområdet oprettes der sorteringsstationer på hvert område. Det bliver i alt til 15 stationer. Her kan publikum aflevere deres affald og med hjælp fra sorteringsguiderne hjælpe til at udnytte affaldet som ressource ved at sortere.

Det er på stationerne muligt at sortere batterier og elskrot, bilbatterier, dåser og glas og metal fra før resten kommer i containeren for småt brændbart. Stationerne vil være centralt placeret og genkendelige med affaldslogo. De vil være bemandede dagligt mellem kl. 9 og 16.

Pant genindføres på tyske dåser
Pant på ikke pantbelagte dåser genindføres i 2014. Det betyder, at indsamler du 5 ikke-pantbelagte dåser og afleverer det i en pantbod, udløser det 1. kr. Det bliver i år også muligt at aflevere sin pant i 30 nye pantkasser, som opsættes på campingområdet.

Alle kasserne er i den genkendelige turkise farve. I kasserne er det i år også muligt at aflevere sine spiritus og vinflasker, som svarer til at donerer 1 kr. Panten som doneres i kasserne indgår i festivalens donationsarbejde, som uddeles til almennyttige projekter for børn og unge.  

Hvordan involveres festivalens deltagere i renhold af festivalen?

Clean Out Loud
Clean Out Loud er et samarbejde mellem Roskilde Festival Højskole, Roskilde Festival og Vallekilde Højskole, som handler om at skabe en mentalitetsændring omkring affald hos Roskilde Festivals deltagere. Clean Out Loud engagerer i år 4000 deltagere og er placeret på område E.

Alle lejrer i Clean Out Loud har ansøgt om deltagelse og skal leve op til en række krav i forhold til oprydning og renhold. I år sætter Clean Out Loud fokus på at synliggøre genanvendeligheden af skrald og understøtter aktivt Roskilde Festivals affaldsindsats og dermed at mere af Clean Out Loud områdets skrald bliver kanaliseret til genanvend.

Målgruppen er primært højskoleelever, efterskoleelever og elever fra ungdomsuddannelser.

Clean Hour 
Clean Hour er et nyt initiativ der bygger på at gøre indsatsen omkring oprydning synlig, sjov og til en fælles aktivitet. Clean Hour er en stor gruppe frivillige, som vil dukke op på udvalgte områder på campingområdet, som særligt har brug for en kærlig hånd.

Her vil gruppen gøre særligt opmærksom på den indsats der sker på festivalen i forhold til oprydning. Clean Hour vil søge at involvere alle aktører, frivillige og deltagere i de områder de dukker op.

Camp Aid 
Som noget nyt kan festivalens deltagere i år donere tøj, sko og uåbnet dåsemad til kampagnen Camp Aid gennem hele ugen.

Det sker ved udvalgte Trash Stations på camping. 60 frivillige fondsmedarbejdere og 20 foreningsmedarbejdere i samarbejde med 18 organisationer, om at indsamle, sortere og pakke udstyret og sende det afsted til en række lande: Danmark og resten af skandinavien. Derudover til Senegal, Kenya, Ghana, Uganda, Zimbabwe, Gambia, Somalia, Ukraine, HvideRUSLAND, Litauen.

Der indsamles soveposer, liggeunderlag, telte, tæpper, campingstole, hovedpuder mv.)Tøj, sko, gummistøvler, legetøj, spande, vanddunke og lignende der IKKE er i stykker. Uåbnet konservesmad

Hvilke tiltag har Roskilde Festival i forhold til at spare strøm?
Priess indgår i et forsøg med at opstille fem TOUCHE solcellemaster på arealer der før var oplyst via el, fra generatorer. Ved brug af disse stand alone solcellemaster, med integreret lysstyring, nedbringer vi både forureningen og omkostning til opsætning, da kabelføring undgås.

Udover at LED reducere CO2 udledning i naturen, er det yderst energibesparende og dermed med til at reducere energiforbruget markant på Roskilde Festival.

Fakta på miljøområdet:  

 • Vi bruger ca. 413.152 KwH på en festival (tal fra Roskilde Festival 2013)
 • Scenerne trækker kun en lille del af strømmen, handelsboderne trækker det meste
 • Vi har ca. 20 generatorer, primært på ydre plads, hvor der ikke er el i jorden.
 • Vi fik egen togstation i 1996 – ca. 60% af publikum kommer med toget
 • Vi bruger ca. 10.400 kubikmeter vand (tal fra RF2012) til primært bade, handel og toiletskyl – hvilket svarer til væsentligt mindre end hvad 130.000 mennesker ville bruge derhjemme i samme tidsrum.
 • I 2013 var Roskilde Festival med til at udvikle et ØKO-spisemærke – en statskontrolleret mærkningsordning af økologisk bespisning til begivenheder
 • Vores engangsservice (ølkrus, bestik, tallerkener) er bionedbrydelige
 • Der er i 2014 indkøbt 400 nye skralderinge. Der opsættes derfor mere end 3200 skraldespande på hele festivalen.
 • 2013 havde vi 1495 Tons affald
 • 91 % af affaldet er småt brændbart affald der køres til forbrænding. 9% af vores affald blev i 2013 sorteret. Heraf var størstedelen metal, træ og organisk affald
 • Ifølge Roskilde Festivals egen publikumsundersøgelse synes 94 % af vores publikum, at det er (meget) vigtigt, at RF beskæftiger sig med bæredygtighed. 76% ser sig selv som en person, der bekymrer sig for miljøet. 73% betragter sig som en, der tager hensyn til miljøet i deres hverdag, mens 42% mener at de tager hensyn til miljøet, når de er på festival.
E-mail
Adgangskode
Husk mig
Glemt password?
Ophavsretten tilhører Roskilde Festival.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Dette site anvender cookies.
Læs mere om brugen...