D
    T
    M
    S
til Roskilde Festival 2014 - 29. juni til 6. juli

Fakta i sagen om ekspropriering

Myter og misforståelser har præget omtalen af Roskilde Kommunes beslutning om ekspropriering af et jordareal øst for Dyrskuepladsen i Roskilde, hvor bl.a. Roskilde Festival afholdes. Læs her facts og baggrund for ekspropriation og om donationen af to kunststoffodboldbaner fra Roskilde Festival til Roskilde Kommune.

Hvad handler sagen om?
I februar 2012 valgte en række politikere og samfundsdebattører at kæde en donation fra Fonden Roskilde Festival af to kunstgræsfodboldbaner sammen med Roskilde Kommunes beslutning om at ekspropriere et jordareal på seks hektarer øst for festivalpladsen.

Sammenkædningen resulterede i beskyldninger om bestikkelse, magtmisbrug og inhabilitet i relationerne mellem byrådet i Roskilde Kommune og Roskilde Festival.

Beskyldningerne blev afvist af tilsynet Statsforvaltningen Sjælland i maj 2012

Hvad udtalte tilsynet ved Statsforvaltningen?
Tilsynet skrev, at der ikke er grundlag for at antage, at Roskilde Kommune ved at modtage 2 kunstgræsbaner fra Roskilde Festival har handlet retsstridigt, eller at kommunen i øvrigt i den forbindelse har varetaget ulovlige eller usaglige hensyn i forhold til den lovgivning, som statsforvaltningen fører tilsyn med.

Hvad er senest sket i eksproprieringssagen?
Natur- og Miljøklagenævnet har 22. april 2013 godkendt Roskilde Kommunes ekspropriation af 6 hektar uudnyttet jord syd for byen.

Hvad handlede mediestormen i 2012 om?
Det kommunikationsfaglige medie kommunikationen.dk har analyseret ekspropriationssagen fra et kommunikations- og presseperspektiv.

Mediet har interviewet række af ekspropriationssagens hovedpersoner, bl.a. chefjurist hos CEPOS, Jacob Mchangama, Roskilde Kommunes borgmester Joy Mogensen og jordejer, Jyllands-Posten ansvarshavende chefredaktør Jørn Mikkelsen og jordejer og direktør i RP Aps (Keld Bjergegaard) om deres roller og motiver i mediestormen, der især blæste i peroiden mellem februar og august 2012.

Hvad er baggrunden for eksproprieringen?
Roskilde Kommune har gennem flere år arbejdet med en helhedsplan for et stort rekreativt aktivitetsområde i Roskilde Syd.

Området indeholder bl.a. idrætsanlæg, dyrskueplads og området, hvor Roskilde Festival afholdes.

Lokalplanen er heller ikke lavet for at favorisere Roskilde Festival. Målet er, at området udvikler sig til et bynært fritids-, kultur- og friluftslandskab, som giver det sydlige Roskilde - og hele kommunen - et løft.

Området vil blive hjem for idrætsliv, fritidsliv og mange store nationale og internationale begivenheder.

Planen omfatter blandt andet et areal, der skal anvendes til udvidede servicearealer til store pladskrævende arrangementer, herunder flugtveje, samt etablering af boldbaner og omklædningsfaciliteter til foreningslivet.

Helhedsplanen er nu ved at blive til virkelighed, og den første lokalplan for en del af området blev vedtaget i 2011.

Hvorfor eksproprierer Roskilde Kommune?
Roskilde Kommune har gennemført et normalt jordopkøb i området for at gennemføre planen. To jordejere har frivilligt indgået aftale med kommunen om salg af grundene.

Én jordejer (virksomheden RP Aps), der ejer et stykke ubenyttet jord på seks hektar (200 x 300 meter), har ikke ønsket at sælge til markedspris. Denne jord ligger brak og har i ejerens tid udelukkende været brugt til udlejning til dyrskue og festival.

Eksproprieringen berører ikke den nærliggende planteskole (Planteriet) i området og dets forretningsgrundlag.

Ekspropriationen sker efter Grundlovens principper om en afvejning af privat ejendomsret i forhold til almenvellets interesser. Principperne er bl.a. gjort konkrete i Planloven, som giver mulighed for, at byrådet kan ekspropriere privat ejendom, når dette er af væsentlig betydning for at sikre virkeliggørelsen af en lokalplan.

  • Myter og misforståelser i ekspropriationssagen
    Roskilde Kommune har på sin hjemmeside gennemgået baggrunden for eksproprieringen og nogle af de Myter og misforståelser, som har været fremført i medierne. Fra denne side er der link til helhedsplanen for råstof- og festivalområdet.

Bruger Roskilde Festival det eksproprierede areal?
Nej. Arealet ligger umiddelbart øst for Roskilde Festivals Arena-scene, hvilket er en god og nær placering. Derfor har Roskilde Festival tidligere indgået forskellige aftaler med virksomheden RP Aps om brug af arealet i ca. en måned om året.

Grundet svære samarbejdsvilkår har Roskilde Festival ikke kunnet bruge arealerne til f.eks. publikumsområde, men til opmagasinering af udstyr eller camping for leverandører og medarbejdere.

Roskilde Festival har haft svært ved at få sikre og holdbare lejeaftaler med ejeren, som gennem årene har mangedoblet lejeprisen, så niveauet er mange gange højre end lejepriserne for de øvrige arealer, som festivalen lejer.

Dertil kommer utidige opsigelser af aftaler og langstrakte forhandlingsforløb med nye krav tæt på festivalstarten, hvilket er resulteret i, at Roskilde Festival har opgivet at indgå samarbejde med RP Aps. Samarbejdet om leje stoppede i 2010.

Siden Roskilde Festival stoppede samarbejdet, opstod en række nabomæssige krav og chikanerier fra ejeren.

Får festival gratis arealer af Roskilde kommune?
Nej. Roskilde Festival lejer en række arealer af mange lodsejere, herunder af Roskilde Kommune, til afholdelse af Roskilde Festival. Roskilde Festival betaler markedspris gennem forpagtnings- og lejeaftaler for benyttelse af kommunal ejendom.

Der er nedsat et samlet og fast brugerråd for arealerne på Roskilde Dyrskueplads, som hvert år i samråd med kommunen laver aftaler om vedligehold og brug. I denne sammenhæng fastsættes også fælles forhold for leje og brug af arealerne.

Der er mange andre brugere af Roskilde Dyrskueplads end Roskilde Festival.

Har festival og kommune et tæt samarbejde?
Ja. Roskilde Festival og Roskilde Kommune har en lang historie med et svært samarbejde. Det har været svært for byen at rumme festivalen, og i mange år var samarbejdet ikke optimalt.

I starten er 00’erne var det så grelt, at Roskilde Festival arbejdede med mulighederne for at flytte til andre kommuner, fordi forholdene for at afholde festival var ekstremt problematiske pga. grusgravning, utidssvarende dyrskueplads etc.

Siden er samarbejdet blevet langt bedre, og i dag har Roskilde Festival og Roskilde Kommune indgået en egentlig samarbejdsaftale. Baggrunden for aftalen er tilgængelig på Roskilde Kommunes hjemmeside.

Hvad er baggrunden for donationen af to kunststoffodboldbaner?
Donationen til anlæggelse af to kunststoffodboldbaner ved Roskilde Stadion, som en række politikere og samfundsdebattører kædede direkte sammen eksproprieringen af arealet nær Dyrskuepladsen, blev udviklet i samarbejde med Roskilde Idræts Union (RIU).

RIU tog i marts 2011 initiativ til dialog med alle interessenter omkring det vestlige område af Dyrskuepladsen og området omkring Darup Idrætscenter. RIU, festivalen og Nymølle Stenindustrier A/S havde en fælles interesse i at få løst et problem med udgravning af grus ved idrætscenteret.

RIU kunne få baner tættere på byen (i Rådmandsparken ved Roskilde Idrætscenter), festivalen kunne få flyttet grusgravningen væk fra campingarealer og Nymølle Stenindustrier A/S kunne få et mere “fredeligt” område til grusgravningen.

Resultatet er, at der nu er sikkerhed for, at festival, dyrskue og andre store arrangementer fortsat kan afholdes i området.

Fodboldbanerne ved Rådmandshaven i Roskilde blev indviet i oktober 2012.

Følg med i 2014!

@ Facebook @ Twitter 
@ Instagram @ Nyt på www

 Find alle festivalmedier her.

E-mail
Adgangskode
Husk mig
Glemt password?
Ophavsretten tilhører Roskilde Festival.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Dette site anvender cookies.
Læs mere om brugen...