D
    T
    M
    S
til Roskilde Festival 2015 - 27. juni til 4. juli

ROSKILDE ER IMOD STOFFER

Roskilde Festival modtager mange spørgsmål relateret til narkotika og vores holdning hertil. Vi har nedenfor samlet de mest gennemgående spørgsmål og svar.

Hvad er Roskilde Festivals holdning til stoffer?
Roskilde Festival er helt og aldeles imod stoffer. Det gør vi tydeligt opmærksom på i vores oplysende kampagne 'Roskilde Against Drugs'.

Vi ville gerne være fri for stoffer på festivalen, men vi må også se i øjnene, at det er svært at komme fuldstændig til livs. Så længe der er stoffer i samfundet, vil der desværre også være stoffer på festivalen.

Vi har et tæt samarbejde med eksperter inden for området, bl.a. Sundhedsstyrelsen, som sammen med os står bag ovennævnte kampagne, politiet og Henrik Rindom om udvikling i brug af stoffer og hvilken indsats, man kan gøre.

Hvad gør Roskilde Festival for at håndhæve denne holdning?
Roskilde Festival har et godt samarbejde med politiet. På pladsen er det politiets opgave at håndhæve loven, og politiet patruljerer i festivalområdet. Både politi og festivalvagter holder øje med handel af stoffer, som medfører bortvisning fra festivalen. Derefter overtager politiet sagen.

Tager politiet festivalgæster med stoffer på sig, får de en bøde af politiet, og Roskilde Festival giver dem, når det er muligt, et advarselsarmbånd. Armbåndet betyder, at gæsten, hvis han/hun igen bliver taget med stoffer, får taget sit festivalarmbånd og bortvises fra festivalen.

Når et advarselsarmbånd uddeles, lægger vi vægt på at forklare baggrunden for det. Det er en del af vores oplysningsindsats og vores holdningsarbejde.

Hvad gør politiet?
I 2011-2013 intensiverede politiet generelt deres indsats mod stoffer i politikredsen, således også på Roskilde Festival. Det forventes de også at gøre i 2014.

Dette medfører bl.a., at politiet konfiskerer stoffer og udsteder bøder til enkeltpersoner, ligesom de har øget indsatsen mod de personer, som sælger narkotika.

Hvorfor slår Roskilde Festival ikke hårdere ned på stoffer?
Vi slår sammen med politiet hårdt ned på handel af stoffer, som betyder bortvisning fra festivalen. Politiet foretager den lovhåndhævende indsats, og Roskilde Festival står for den informerende indsats.

Hvorfor smider Roskilde Festival ikke folk ud, der tager stoffer ud?
Når enkeltpersoner får konfiskeret stoffer og får en bøde af politiet, erstatter vi deres armbånd med et såkaldt advarselsarmbånd. Personen får allerede en bøde fra politiet svarende til den, man normalt ville modtage. Hvis vi tager båndet helt fra dem, ville det svare til at give en ekstra bøde på 1.790 kr.. Det mener vi ikke er rimeligt.

Derudover er det vigtigt for os, at vores gæster, hvis de har taget stoffer og får det dårligt, eller ser andre, der får det dårligt, ALTID føler, at de trygt kan henvende sig til os (vores samaritter, vagter og tårne) og få hjælp.

Det frygter vi, at de ikke vil gøre, hvis der er risiko for, at de får frataget deres armbånd og bortvises fra festivalen.

I den henseende vælger vi hensynet til mennesket. Vi sammenligner også campingpladsen med deres private hjem, så der er grænser for, hvor tæt vi ønsker at gå på vores publikum.

Hvorfor er der så mange stoffer?
Kun politiet kan vurdere, om der er mange stoffer på Roskilde Festival i forhold til andre steder. Men hvis man sammenligner Roskilde Festival med en almindelig by, så er der over 100.000 indbyggere, og festivalen er således Danmarks største by, når man måler på koncentrationen af ungdomsårgange.

Desværre er indtagelse af stoffer en udbredt del af ungdomsfestkultur. Vi så gerne, at det var anderledes.

Vi mener, at vi med vores holdnings- og oplysningskampagne og samarbejde med politi og andre instanser gør, hvad vi kan, på den måde vi bedst kan gøre det over for det publikum, som vi har.

Hvad er Roskilde Festivals holdning til hash?
Fra Sundhedsstyrelsen ved vi, at unges eksperimenter med stoffer ofte starter med brug af hash, og at mange unge desværre fejlagtigt anser hash for ufarligt, og brug af hash er desværre generelt stigende.

Hash er usundt og forbudt. Vi ser det ikke som vores opgave at opsøge folk og slå ned på deres eget brug. Det er politiets opgave, som vi bakker op om ved hjælp af advarselsarmbåndene.

Hash en udfordrende samfundmæssig problemstilling, fordi det for mange unge – også resten af året – er en del af deres fest og fællesskabskultur.

Her mener vi, at vi bedst kan gøre en forskel ved at have en klar holdning og oplyse og i øvrigt være i tæt kontakt med publikum via vores Social Workers. Og ved løbende at rådføre os med eksperter på området.

Pressekit 2014

Alt om årets Roskilde Festival og dens indhold og fokusområder. Find pressematerialet her.

Følg med i 2014!

@ Facebook @ Twitter 
@ Instagram @ Nyt på www

Official App: Google Play eller App Store

E-mail
Adgangskode
Husk mig
Glemt password?
Ophavsretten tilhører Roskilde Festival.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Dette site anvender cookies.
Læs mere om brugen...