Kan du ikke se denne HTML mail?Klik her
Ingen bagtanker i Roskilde Festivals økonomiske støtte til kultur- og idrætslivet
Roskilde Festivals kommende donation til anlæggelse af to nye kunstgræsfodboldbaner ved Roskilde Stadion skal ses i sammenhæng med festivalens mangeårige tradition for at støtte kultur- og idrætslivet i Roskilde Kommune.

Roskildegruppen, som er betegnelsen for den velgørende forening, fond og de selskaber, der er opstået i miljøet omkring Roskilde Festival, donerer midler til lokale fodboldbaner eller andre almennyttige projekter, når projekterne findes støtteværdige og samtidig bakker op om Roskildes vision om at være en musisk og kulturel by.

Donationerne gives åbent og direkte sammen med gode lokale aktører – aldrig som en del af hemmelige planer om bestikkelse eller på anden vis medvirkende til at Roskilde Kommune eksproprierer jord. En række medier, bloggere og retspolitiske ordførere fremfører i disse dage beskyldninger om urent spil i forbindelse med Roskilde Festivals donationer.

Formand for Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse Steen Jørgensen siger om disse beskyldninger:

”Vi er oprørte over, at vores donationer pludselig kaldes bestikkelse i medierne. Ikke alene er beskyldningerne grundløse, men vi oplever også, at vores frivillige medarbejdere nu skal opleve at blive smudset til på et fuldstændigt forkert grundlag.”

Støtte gennem mange år
Roskildegruppen har i mange år støttet idræts- og kulturlivet i Roskilde Kommune. Støtten foregår dels indirekte via det økonomiske overskud, som en lang række foreninger hvert år genererer ved udførelse af frivilligt arbejde under selve festivalen, men også direkte via donationer til almennyttige kultur- og idrætsformål i lokalområdet.

Eksempler på sådanne lokale donationer gennem tiden er støtte til afholdelse af byparkskoncerter (500.000 kr.), fritlæggelse af kilder i Byparken (1 mio. kr.), anlægning og udvikling af Roskilde Skate Park (9 mio. kr.), etablering af Danmarks Rockmuseum (5 mio. kr.), tilskud til ny kunstgræsfodboldbane til KFUM's Boldklub Roskilde (250.000 kr.), etablering af øvecontainere til lokale musikere (3,4 mio. kr.), etablering og vedligeholdelse af klimavenlig skøjtebane i Roskilde (370.000 kr.), etablering af spillestedet Gimle (12 mio. kr.), drift af spillestedet Gimle (6 mio. kr.) og tilskud til skate-arealet Rabalderparken (1 mio. kr.).

Gennem årene er mere end 200 mio. kr. således doneret til almennyttige og kulturelle formål lokalt og globalt.

Kommende donation sikrer adgang til boldbaner

Den kommende donation til anlæggelse af to nye kunststoffodboldbaner ved Roskilde Stadion er udviklet i samarbejde med Roskilde Idrætsunion. Baggrunden for donationen er et længe næret ønske fra lokale klubber om at have kunststoffodboldbaner til rådighed. Et ønske som yderligere styrkes, når klubberne mister adgang til boldbaner i forbindelse med den grusgravning af Darup Idrætscenter, der formentlig påbegyndes i 2013. Denne grusgravning – som er et led i en aftale mellem Roskilde Kommune og Nymølle Stenindustrier A/S – betyder bl.a., at centrale dele af festival- og dyrskuepladsen sikres mod udgravning i mange år fremover og giver derved sikkerhed for, at festival, dyrskue og andre store arrangementer fortsat kan afholdes.

Dialogen med Roskilde Kommune om økonomi og anlægning af de to nye kunststoffodboldbaner har stået på siden september 2011 og er endnu ikke afsluttet.

Donationen af kunststoffodboldbanerne skal således ses i sammenhæng med festivalens tradition for økonomisk støtte til kultur- og idrætslivet i Roskilde. En tradition som Roskilde Festival er stolt af.

Til orientering afholder Roskilde Kommune pressemøde om råstof- og festivalområdet torsdag d. 1. marts kl. 10.00 på Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde.

Yderligere information
Christina Bilde, talskvinde

M: christina.bilde@roskilde-festival.dk

T: 46 36 66 13

Vi ses på Roskilde Festival 5. - 8. juli 2012
(warm-up fra 30. juni til 4. juli)