Roskilde Festival præciserer:


Overskuddet for Roskilde Festival 2010 blev på 17,5 mio kr.
Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse har netop udsendt årsrapporten for 2009/2010 til foreningens medlemmer. Her fremgår det, at Roskilde Festival 2010 resulterede i et flot overskud på 17,5 mio. kr.

”Vi har oplevet en række gode år, hvor både publikum og vejret har bakket 110 % op om Roskilde Festival. Men det flotte resultatet på 17,5 mio. kr. i 2010, som nu skal udloddes til velgørenhed, skyldes især også, at festivalen i de seneste år har arbejdet på at reducere etableringsomkostningerne markant. Den indsats begynder vi at se resultaterne af nu,” siger formand for Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse Steen Jørgensen.

I det seneste år har Foreningen Roskilde Festival bl.a. udloddet penge til Læger Uden Grænser (450.000 kr.), Dansk Flygtningehjælp (750.000 kr.) og Giv Din Hånd, som driver akutherberget En Varm Seng (516.000 kr.).

Af årsregnskabet fremgår det også, at Foreningen Roskilde Festival har modtaget momsgodtgørelser med tilbagevirkende kraft af SKAT. Disse kan dog ikke medregnes i selve overskuddet fra festivalen, hvorfor dagens omtaler af et overskud på 33,3 mio. kr. er misvisende.

Årsregnskabet afventer godkendelse på Foreningen Roskilde Festivals ordinære generalforsamling, der holdes 29. marts.